Need Help ?
Call: +977- 097541035

समाचार बिस्तारमा

EMIS Software अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा

जिल्ला स्थित सम्पूर्ण प्राथमिक, निम्न माध्यामिक ,माध्यामिक ,उच्च माध्यामिक विद्यालयहरुलाइ जेष्ठ १५ गते भित्र यस कार्यालयमा पेश गर्नहुन जानकारी गराइन्छ ।