Need Help ?
Call: +977- 097541035

समाचार बिस्तारमा

यस जिल्ला स्थित सम्पुर्ण उ.मा.वि., मा.वि., नि.मा.वि.,प्रा.वि.हरुले EMIS अध्र्यावधिक गरि यहि जेठ १५ गते भित्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्न हुन सबै प्रधानाध्यापक ज्युहरुलाइ अनुरोध छ ।

यस जिल्ला स्थित सम्पुर्ण उ.मा.वि., मा.वि., नि.मा.वि.,प्रा.वि.हरुले EMIS अध्र्यावधिक  गरि जेठ १५ गते भित्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्न हुन सबै प्रधानाध्यापक ज्युहरुलाइ अनुरोध छ ।