Need Help ?
Call: +977- 097541035

शैक्षिक गतिबिधिहरु

  • २०७१ साल बैशाख र जेठ महिनाका शैक्षिक गतिविधिहरु

    प्रकाशित मिती:  

    बैशाख २०७१ –  १–१४ सम्म विद्यार्थी भर्ना –  १५ गते देखि नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन शुरु –  कासमू फाराम भरी विद्यालयमा दर्ता गराउने –  वार्षिक शैक्षणिक योजना निर्माण गर्ने –  विद्यालय वाहिर रहेका बालबालिकाहरुको तथ्यांक संकलन –  शैक्षिक सत्र २०७० को परीक्षाको नतिजा विश्ले

    थप हेर्नुहोस